Hva er hundekjøring?
Hundekjøring er en hundesport der en ekvipasje skal trekke og styre en slede eller pulk (vintersport), ei vogn eller en sparkesykkel (sommersport) over en viss distanse. I konkurranseform skal utstyret ha en viss vekt og størrelse og på raskest mulig måte forflyttes mellom to punkter.


Det er to hovedformer med hundekjøring vinterstid, såkalt nordisk stil (pulkkjøring) og sledehundkjøring. For rekrutter og barn mellom 10 og 11 år er kun snørekjøring tillatt konkurranseform. Snørekjøring er hundekjøring der langrennsløperen går bak hunden med kun en strikk mellom, ingen pulk. I tillegg finnes det en konkurranseform som kalles barmark og omhandler flere konkurranseformer der det ikke er snøforhold. I nordisk stil, som er mest vanlig i Norge, trekker hunden(e) pulk og utøveren følger spannet på ski. Det konkurreres gjerne over distanser fra 5 til 30 km. Som regel gjelder det både obligatoriske vektkrav og utstyrskrav i kortere løp i nordisk stil, utstyret inkludert pulken skal minst veie 70 % av hundens vekt.Det arrangeres NM, EM og VM i nordisk stil, men for mange er Seppalaløpet det store målet for sesongen. Konkurransene skiller mellom kjønnene. De nordisk stil løpene går over 5 km for gutt/pike løpere mellom 12 og 15 år, juniorer (16-19 år) går 10 km, seniorer herrer går mellom 15 og 30 km mens senior kvinner går 10-20 km. Det skilles mellom tospann og enspann i pulkkjøring.Barmark er en konkurranseform der det konkurreres i øvelsene vogn, sparkesykkel, snøresykling
og snøreløping. Vogn er en øvelse der det enten er 4-, 6- eller 8 hunder i spannet. I 4-spann trekkes ei vogn med tre hjul, mens i 6- og 8-spann trekkes det ei firehjulsvogn. Det konkurreres over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperaturen. Sparkesykkel er en øvelse der man enten bruker e
n eller to hunder til å trekke en sparkesykkel over en distanse på 4-8 km, avhengig av temperaturen. Begge de nevnte øvelsene
skiller ikke mellom kjønnene. Snøresykling er en konkurranse der man skiller mellom kjønnene og det kun brukes en hund til å trekke en vanlig sykkel (terrengsykkel) over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperatur. Snøreløping er en konkurranse der hundeføreren må løpe sammen med hunden, som hjelper løperen gjennom å trekke denne etter seg. Også i denne øvelsen skilles det mellom kjønnene.